Hétfőn kezdődik a beiratkozás az általános iskolák első osztályaiba

Hétfőn, április 1-én, kezdődik meg az első osztályba induló gyermekek beíratása a tartományi általános iskolák első osztályába.
A kötelező iskolaelőkészítő nevelő-oktató programban résztvevő gyermekek száma alapján – a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság rendelkezésére álló adatok szerint – a 2019/20. tanévet várhatóan, mintegy 16.690 gyermek kezdi első osztályos tanulóként, ami az előző iskolaévhez viszonyítva 1,29 százalékkal kevesebb.
Az első osztályba azok a gyermekek iratkozhatnak, akik 2019. szeptember 1-ig legalább hat és fél, de legfeljebb hét és fél életévüket töltötték be. Idén tehát a 2012. március 1-jétől 2013. február 28-ig született gyermekek iskolakötelesek.
Azok a gyermekek is megkezdhetik általános iskolai tanulmányaikat, akik szeptember 1-jéig a hat, illetve a hat és fél életévüket töltötték be, de az ő beíratásukhoz mellékelni kell az iskolába indulásra érettség vizsgálatáról szóló bizonylatot, valamint azok a gyermekek is, akik hét és fél évesnél idősebbek, de akiket betegség, vagy más okok miatt eddig nem írattak be az első osztályba.
A beiratkozás során az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, az iskolaelőkészítő programban való részvételről szóló igazolást, a gyermek orvosi vizsgálatáról szóló bizonyítékot és a szülő lakóhelyéről szóló igazolást.
A szülő kérelmére az iskola köteles minden gyermeket beírni az iskola által felölelt területről, helyiségei és szakemberállományi lehetőségeinek megfelelően, valamint a másik iskola területéhez tartozó gyermeket is.
A beíratkozás 2019. május 31-ig tart, azokat a gyermekeket pedig, akiket addig nem íratnak be, még az iskolaév kezdetéig megtehetik.
Minden vajdasági iskola készen várja a beiratkozásra vonatkozó kérelmeket.

Átvéve http://www.puma.vojvodina.gov.rs weboldalról