Razvojni Plan Ustanove 2022-26

Predlog mera za unapredjivanje kvaliteta rada ustanove 2023-2024

Izvestaj samovrednovanje 2022-2023

Skolski program 2021-2025

Godisnji plan rada ustanove 2023-2024

Godisnji izvestaj rada ustanove 2022-2023

 

Godisnji Finansijski Izvestaj-2020-01385-1_2021-02-25T07-10-42._POTPISAN

Razvojni plan ustanove(2017-2022)

Pravilnik o merama, na_inu i postupku za_tite i bezbednosti u_enika za vreme boravka u _koli i svih aktivnosti koje organizuje _kola

Izmena Statuta

Statut

izvestaj o izvrsenju budzeta za 2021.g. br. 2002-0001

izvestaj o izvrsenju budzeta za 2021.g. br. 2003-0001

izvestaj o izvrsenju budzeta za 2021.g. br. 2003-0010

Svim drzavnim organima, Vakcinacija protiv COVID-19

PLAN PODRSKE UCENICIMA

Oktatoanyag a COVID-19 virusrol

uputstvo-o-merama-zastite_magyar

finansijski izveštaj za 2019_izveštaj o novčanim tokovima

finansijski izveštaj za 2019_izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima

finansijski izveštaj za 2019_bilans stanja

finansijski izveštaj za 2019_bilans prihoda i rashoda

finansijski izveštaj za 2019_izveštaj o novčanim tokovima

 

IZBOR UDZBENIKA 2020 2021

 

Pravilnik o zastiti podataka o licnosti

 

Godišnji izveštaj škole 2017-2018

GPRU 2018-2019

udzbenici 9

udzbenici5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogadóórák a páros hónapokban 2017-2018

A tudásfelmérők beosztása az I. félévre 2017-2018

Fogadóórák a páratlan hónapokban 2017-2018

Az iskola fejlesztési terve 2017-2022

Az iskola éves terve 2016-2017

Az iskola éves jelentése 2015-2016

 

 

 

 

 

Pravilnik o nabavkama

Izmena ugovora

obavestenje o zakljucenom ugovoru-table

obavestenje o zakljucenom ugovoru – ekskurzija

Odluka o dodeli ugovora-ekskurzija

obavestenje o zakljucenom ugovoru – uzina

konkursna dokumentacija – ekskurzija

poziv za podnosenje ponuda – ekskurzija

odluka o dodeli ugovora – uzina

konkursna dokumentacija – uzina

poziv – uzina

odluka o dodeli ugovora – struja

obavestenje o zakljucenom ugovoru – Visnjevac

odluka o dodeli ugovora

izmena i dopuna konk.dok.-struja

konkursna dokumentacija-struja

poziv-struja

izmena i dopuna konk.dok.-Visnjevac

konkursna dokumentacija-Visnjevac

poziv- Visnjevac

obavestenje o zakljucenom ugovoru – krov

odluka o dodeli ugovora – krov

obaveštenje o zaključenom ugovoru – gasno ulje

odgovor na pitanje – krov

obavestenje o zakljucenim ugovorima – tekuce popravke

obaveštenje o zaključenom ugovoru – uzina za letnji kamp

odgovor na pitanje – krov

odluka o dodeli ugovora – uzina za letnji kamp

odluka o dodeli ugovora – gasno ulje

konkursna dokumentacija – uzina letnji kamp

poziv-uzina letnji kamp

konkursna dokumentacija – krov

poziv za podnosenje ponuda – krov

odluka o dodeli ugovora – tekuce popravke

konkursna dokumentacija – tekuce popravke

poziv – tekuce popravke

obavestenje o zakljucenim ugovorima-djacka uzina

odluka o dodeli ugovora-djacka uzina

konkursna dokumentacija-uzina

poziv-uzina

obavestenje o zakljucenim ugovorima-ekskurzija-nastava u prirodi

odluka o dodeli ugovora-ekskurzije

Konkursna dokumentacija-ekskurzija

poziv-ekskurzija

Obavestenje o zakljucenom ugovoru- struja

odluka o dodeli ugovora-elektricna energija 

Konkursna dolkumentacija-elektricna energija

Poziv-elektricna energija

obaveštenje-zaklj.ug.-interaktivna tabla

odluka o dodeli ugovora-interaktivna tabla

obaveštenje o zaključenom ugovoru

poziv-interaktivna tabla

Konkursna dokumentacija-interaktivna tabla

odluka o dodeli ugovora-nafta

Konkursna dokumentacija-lož ulje

poziv-lož ulje

obaveštenje o zaključenim ugovorima-tekuće popravke i održavanje

obaveštenje o zaključenim ugovorima

odluka o dodeli ugovora-tekuće popravke i održavanje

Konkursna dokumentacija-tekuće popravke i održavanje

poziv-tekuće popravke i održavanje

odluka-oprema za obrazovanje partija 1-3, 6

Konkursna dokumentacija oprema za obrazovanje partija 1-3-6

poziv-oprema za obazovanje partija 1-3-6

obaveštenje o zaključenom ugovoru – oprema za obrazovanje

Odluka o dodeli ugovora – oprema za obrazovanje, partija br.5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-oprema za obrazovanje

konkursna dokumentacija oprema za obrazovanje partija br.5.

poziv, oprema za obrazovanje, partija br.5.

odluka o dodeli ugovora-oprema za obrazovanje

konkursna dokumentacija-oprema za obrazovanje

poziv-oprema za obrazovanje

obavestenje o zaključenju ugovora-uzina

odluka o dodeli ugovora-uzina

konkursna dokumentacija-užina

poziv-užina

obaveštenje o zaključenom ugovoru-struja

obaveštenje o zaključenju ugovora-krov

odluka o dodeli ugovora-struja

obaveštenje o zaključenju ugovora-krov

odluka o dodeli ugovora-struja

izmena konkursne dokumentacije-struja

konkursna dokumentacija-struja

poziv-struja

odluka o dodeli ugovora-krov

obaveštenje o zaključenom ugovoru-lož ulje

izmena konkursne dokumentacije-krov

konkursna dokumentacija-krov

poziv-krov

obaveštenje o zaključenom ugovoru-tekuće popravke

odluka o dodeli ugovora-tekuće popravke

konkursna dokumentacija-tekuće popravke

poziv-tekuće popravke

odluka o dodeli ugovora-tekuće popravke

konkursna dokumentacija-lož ulje

poziv-lož ulje

obaveštenje o obustavi postupka-tekuće popravke

obaveštenje o zaključenom ugovoru-tekuće popravke

odluka o obustavi postupka-tekuće popravke

odluka o dodeli ugovora-centralno grejanje

konkursna dokumentacija-tekuće popravke

poziv-tekuće popravke

obaveštenje o zaključenom ugovoru-užina

odluka – užina

odgovor-užina

konkursna dokumentacija – užina

poziv – užina

obaveštenje o zaključenom ugovoru – struja

odluka-struja

konkursna dokumentacija-struja

poziv-struja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evkonyv 2020 – 2021

Evkonyv 2019 – 2020

Evkonyv 2018 – 2019

Evkonyv-2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évkönyv 2016-2017

Évkönyv 2015-2016

 

 

 

 

Cím:
24220 Csantavér,
Szabadság tér 2,
Szerbia
Telefon: 024/782-025
E-mail: suli@tippnet.rs Facebook