Почиње упис ђака првака у основне школе

У понедељак, 1. априла, почиње упис будућих првака у основне школе на територији АП Војводине.

На основу података о деци која похађају обавезни припремни предшколски програм, којима располаже Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, очекује се да ће се у 2019/2020. школској години, у први разред основне школе уписати око 16.690 ученика, што је – у поређењу с претходном школском годином – мање за 1,29 одсто.

У први разред основне школе уписује се свако дете које до 1. септембра 2019. године навршава најмање шест и по година, а највише седам и по година, што значи да се у школској 2019/2020. уписује генерација деце рођена од 1. марта 2012. године до 28. фебруара 2013. године.

У школу могу да се упишу и деца која до 1. септембра навршавају шест година, до шест и по година, уз обавезну проверу њихове спремности за полазак у школу, као и деца старија од седам и по година, која – због болести или из других разлога – нису уписана у први разред.

Приликом уписа потребни су следећи документи: дететов извод из матичне књиге рођених, уверење о похађању предшколског програма, доказ о лекарском прегледу детета и доказ о пребивалишту родитеља.

Школа је дужна да упише свако дете с подручја школе, а на захтев родитеља – у складу с просторним и кадровским могућностима – и дете с подручја друге школе.

Упис будућих првака траје до 31. маја 2019. године, а они који се не упишу до тада, моћи ће то да ураде до почетка школске године.

Све војвођанске школе спремне су за пријем пријава за упис првака.

Преузето са вебстране http://www.puma.vojvodina.gov.rs