Istorija

Istorijat škole

Čantavir je smešten na severnom delu naše države, udaljen od Subotice 20 km. U njemu živi oko 10.000 stanovnika, uključujući i stanovnike Višnjevca i Bačkog Dušanova. U našem selu već od 1785 godine se odvija nastava.

Davne 1800. godine se krenulo sa vaspitno-obrazovnim radom u duhu RATIO EDUCATIONIS sa jednim učiteljem. Kasnije, 1817. godine je otvorena nova zgrada za školsku nastavu. Više od sto godina je bila korišćena kao nastavni objekat da bi u nedavnoj prošlosti bila uništena.

Još 1960. godine se nastava odvijala u 14 školskih zgrada, seoskoj školi i isturenim odeljenjima, a 1962. škola je dobila dva nova paviljona, da bi par godina kasnije, 1971. bila bogatija za fiskulturnu salu. Poslednje proširivanje škole se dogodilo 1976. kada je izgrađeno zabavište kao i zgrada za nastavu u nižim razredima sa šest učionica. Danas, Osnovna škola „Hunjadi Janoš” sastoji se od centralnog dela u Čantaviru i dva isturena odeljenja u Višnjevcu i Bačkom Dušanovu. U centralnom delu škole nastava se odvija u sedam zasebnih objekta sa ukupno 27 učionica. U Višnjevcu se nalaze dve učionice, a u Bačkom Dušanovu jedna u kojima se izvodi nastava.