Међународни пројекат „Стопама Леонарда да Винчија“ покренут је од стране наше школе у децембру 2018. године, а сарађивали смо са две италијанске и две турске школе. Током рада на пројекту, ученици су се упознали са животом и радом Леонарда да Винчија, испробали су разне ликовне технике, израдили макете неколико Леонардових изума, организовали изложбу, приказали су научне експерименте које су снимили и покушали су наћи одговоре на питања као што су: које би ликовне технике користио Леонардо да Винчи да је данас жив, на којим пољима би покушао олакшати живот људи својим изумима, како би проналазио помоћнике и донаторе, како би промовисао своје стваралаштво. Покушали су пронаћи одговоре и на питања како би млади Леонардо користио мајкорбите, шта би од њих направио и како би их користио. У настане часове интегрисали смо и пуно дигиталних облика учења, јер је већина догађаја као и приказ и завршни део пројекта био у оквиру Дигиталне тематске недеље. Радни простор овог међународног пројетка био је простор обезбеђен од стране eTwinning платформе (заједница европских школа), где ученици и наставници на безбедан начин могу комуницирати и заједнички радити на пројектима.

Трудили смо се да тему на што свестранији начин обрадимо, а најважнији циљеви били су нам:

 • развијање критичког размишљања (ако би нас посетили турски и грчки партнери, шта би им показао од наше државе – израда мапе помоћу GoConqr апликације, да је Леонардо данас жив како би радио, како би промовисао себе и своје стваралаштво)
 • развијање комуникацијских вештина на страном језику (Skype разговори, Twinspace разговори на форумима током израде биографије и водича)
 • развијање дигиталних компетенција (циљ јесте да ученици што самосталније буду у стању прикупљати информације са интернета, према одређеним гледиштима о Леонардо да Винчијевом животу и раду)
 • способност естетског и уметничког изражавања (примена разних ликовних и филмских техника, метода и средстава изражавања)
 • развијање способности читања географских карти и оријентације помоћу Mystery Skype игре
 • пробудити интересовање према природним наукама (покренут видео-конкурс од стране школе под називом „Ово је све наука!“)
 • Развијање способности код ученика да сарађују на нивоу школе и у међународним тимовима

 

ПЛАНИРАЊЕ

Након више разговора израђена је мапа са идејама – план рада, помоћу GoConqr апликације

У планирање били су укључени и ученици, они су помоћу Google упитника могли одабрати у којим задацима желе учествовати, како желе радити.

САСТАНАК:

Ученици су се прво срели у току игре Mystery Skype. Циљ игре био је, да погоде из које су државе ученици са којима се играју. Могли су поставити само питања на која се дају одговори ДА или НЕ. Пре игре ученици су се припремали, научили су изговорити континенте и државе на енглеском и вежбали читање географских карти.

На Mystery Skype сусрет, ученици шестог разреда припремали су се помоћу Quizlet апликације. Њен најзанимљивији део јесте Quizlet Live (ту ученици дају одговоре у тимовима и ако један погреши, цео тим губи све освојене поене, стога захтева добру сарадњу).

УПОЗНАВАЊЕ:

Ученици су правили All About Me видео снимак за упознавање или плакат за упознавање помоћу Pic Collage или Voki апликације, након чега су направили и  презентацију своје државе GoConqr апликацијом.

„ДА ВИНЧИ“ ИГРА

Током игре ученици су у подељени у међународне тимове. Тимови су направљени тако да у сваком буде и турски, и италијански и српски ученик, а поред тога смо узели у обзир и знања и вештине ученика. У игри учествују надарени ученици од 4. до 6. разреда који у школи похађају додатне часове из енглеског језика.

Игра: 6 издавачких кућа (6 тимова) се такмичи да стекне право на издавање биографске књиге и књиге за путовања поводом 500 година од смрти Леонарда да Винчија. Победник је она издавачка кућа која најбрже тачно и естетично уради задатак.

Бирање имена: Први задатак тимова је, да се на форуму Twinspace странице представе једни другима и да заједнички одаберу име свом тиму. Сваки тим прати један италијаски, турски или српски наставник  који помаже и надгледа рад тима.

Игра се састоји из три дела: Састављање биографије, састављање књиге за путовања и игре у којима могу вежбати препознавање Леонардових слика и њихових енглеских назива Jigsaw Planet и Quizlet апликацијама, а Quizizz игром могу утврдити сазнања која су стекли током прикупљања информација о животу и раду Леонарда. На задатке ученици се могу пријавити на Twinspace страници пројекта.

Биографија Леонарда да Винчија (Da Vinci Biography Book): LINK

 1. године обележавамо 500. годишњицу смрти Леонарда да Винчија, поводом чега ученици имају задатак да направе једну биографску књигу (Google Slide апликацијом), коју треба да илуструју сликама и видео снимцима. Задатак није једноставан, ученици треба да се договоре, да међусобно поделе слајдове стога да порукама комуницирају. Прикупљање података врше Kiddle апликацијом.

Књига за путовања (Leonardo Travel Book): LINK

Књигу треба саставити узимајући у обзир следеће аспекте: Једна туристичка агенција организује путовање за школе поводом 500. годишњице смрти Леонарда да Винчија, чији је циљ да се обиђу сва места где је Леонардо живео и радио, где се могу погледати његова, или у његову част подигнута дела. Где да иду и шта да погледају?

Игре: Jigsaw Puzzles, Quizlet, Quizizz

Након завршетка игре ученици попуњавају један Google Form упитник где оцењују садржај и ток игре, тимски и индивидуални рад.

ЛИКОВНИ РАДОВИ, МОДЕЛИ И ЕКСПЕРИМЕНТИ:

Наставница ликовне уметности, Седлар Барна Рожа, се са ученицима током целог пројекта пуно бавила радом Леонарда да Винчија, стварали су бојама које су сами направили, испробали су разне ликовне технике, направили су школски лого пројекта, правили плакат, организовали изложбу и реализовали дигитални час. Били су веома активни чланови пројекта.

ДОГАЂАЈИ У ТОКУ ДИГИТАЛНЕ НЕДЕЉЕ

Наша школа је први пут учествовала у пројекту „Дигитална недеља“ и с поносом можемо закључити да је била веома успешна јер су се многи укључили у пројекат, а посебно издвајамо изложбу о Леонарду да Винчију и „Ово је све наука“ видео конкурс у који су ученици целе школе били укључени.

8.АПРИЛ (понедељак):

Ако би Леонардо данас био жив (I.) – Рекић Муци Наталиа, енглески језик

Дигиталну недељу смо почели говорном активношћу на тему „ако би Леонардо данас био жив“. Ученици су у чет соби размењивали своје идеје са турским и италијанским ученицима. Покушали су наћи одговоре на питања какве би ликовне технике данас Леонардо користио, на којим пољима би покушао олакшати живот људи, како би промовисао свој рад и да ли би лакше или теже постао славан, где би живео, итд. На задатак су се ученици припремали на Padlet сајту где су прикупљена питања, видео снимци и чланци. LINK

Слике Леонарда да Винчија (Рекић Муци Наталиа, енглески језик)

Ученици петог разреда су се упознали са Леонардовим сликама, њиховим мађарским и енглеским називима помоћу Quizlet апликације. Веома су им се свиделе игре Gravity и Live.

Након тога следила је вежба очитавања година помоћу blue-bot-а: подни робот су требали упутити тако да посети слике Леонарда по хронолошком редоследу.

Изуми Леонарда да Винчија (Оровец Јанош, секција из техничког образовања)

Ученици секције припремили су три модела за изложбу. Уз помоћ књиге „Amazing Leonardo Da Vinci Inventions“ направили су моделе катапулта, орнитоптера – летеће справе и Леонардо-моста.

Изуми Леонарда да Винчија (Седлар Барна Рожа, ликовна секција) На ликовној секцији направљена је „camera obscurа“.

 1. АПРИЛ (уторак)

Модерна и свестрана Мона Лиза (Витушка Корнелиа, 4.а разред)

Ученици четвртог разреда радили су у групама, на часу енглеског језика, а тема им је била Мона Лиза. Задњи задатак – питање –  било им је да замисле како би Мона Лиза изгледала данас. На ову тему се надовезала њихова учитељица и на часу ликовне уметности, ученици су нацртали своје Мона Лиза слике. Радове су сликали и поставили на Mona Lisa Experiments Padlet страницу, која је такође део eTwinning пројекта.  LINK

Дигиталана Мона Лиза (Седлар Барна Рожа, ликовна уметност)

Ученици осног разрда су на часу ликовне уметности говорили о Леонардо да Винчијевом животу и раду, након чега су погледали неколико репродукција о његовим најпознатијим делима. Одабрали су два дела за фотомонтажу: портрете „Мона Лиза“ и „Портрет музичара“.

Ученици су усликани, након чега су њихове фотографије постављене на рачунар. Наставник информатике је одабрао програм помоћу којег су ученици могли одрадити своју монтажу.

 1. АПРИЛ (среда):

Планирање путање подног робота: Леонардов пут (Рекић Муци Наталиа, енглески језик) Пошто су ученици четвртог разреда присуствовали активности „Тумарање робота“, коју је водио Фари Јанош, они умеју направити и Леонардо да Винчи путање за blue-bot подни робот. На часу енглеског језика управо уче очитавање година, те су добили задатак да упуте подни робот да посети станице по хронолошком редоследу.

На секцији су Stop Motion Studio апликацијом урадили путању Леонарда.

Leonardo da Vinci Stop Motion Video

Пропорционалнсот на Леонардовим сликама (Тот Габриела, математика)

Ученици седмог разреда су се, у оквиру пропорционалности, упознали са златним пресеком и загонеткама „Fibonacci“ серија помоћу Learning Apps програма. Кратки филмови, скице и задаци омогућили су им да препознају пропорције златног пресека, златни правоугаоник и златну спиралу на Леонардовим сликама.

Презентације

Упознавање са Леонадо да Винчијевим изумима помоћу танграма (Тот Габриела, математика)

Ученици шестог разреда су, помоћу танграм делова покушали реконструисати неколико значајних изума Леонарда да Винчија. Танграм је игра за састављање која датира још из времена пре наше ере. Игра захтева размишљање, стрпљење и истрајност, а развија логичко мишљење и способност решавања проблема. Током игре су се ученици упознали са Леонардовим значајнијим изумима и њиховом значају. Неколико ученика је испробало игру и у електронском облику. Игра се може играти и на рачунару: LINK   а успут се може разговарати о појмовима као што су:

 • да ли међу листовима има оних, који су симетрични
 • колико осе симетрије имају
 • како се може израчунати њихов обим и површина
 • чији обим је највећи
 • чија површина је највећа
 • пропорција делова у односу на целину, итд.

 1. АПРИЛ (четвртак):

Изложба на тему „Стопама Леонарда да Винчија“ (Седлар Барна Рожа, Рекић Муци Наталиа, Оровец Јанош, Витушка Корнелиа)

Током четвртог дана у оквиру Дигиталне недеље одржали смо изложбу на тему „Стопама Леонарда да Винчија“, која је резултат вишемесечног рада где смо приказали како, с ким и на чему су ученици у пројекту радили, шта су створили протеклих месеци. Говорили смо и о томе, ко је био Леонардо да Винчи, шта је за собом оставио за човечанство, шта је то, што га чини значајним и након 500 година. На крају изложбе су учесницима конкурса „Ово је све наука!“ додељене похвалнице и признања.

Резултати конкурса „Ово је све наука!“

Конкурс  је покренула наша школа средином марта, а ученици од 6 до 15 година могли су послати своје видео снимке о неком природно научном експерименту. Зхаваљујући брзом и ефикасном раду жирија (Бабић Силвиа, Хатала Золтан, Леонов Вереш Адриана и Витушка Корнелиа) учесници су у оквиру изложбе могли преузети своје похвалнице.

 1. АПРИЛ (петак):

Тајна вечера (Фекеч Тинде, веронаука)

Приближавањем ускршњих празника јенда од тема на часу веронауке била је и Исусова последња вечера. Ученици су се на овом часу укључили у Леонардо да Винчи пројекат. Да би их мотивисала, вероучитељица је са њима одиграла игру „Ствари које говоре“. Пред децу су стављене ствари које се везују за тему: крчаг, чинија, корпа за хлеб, лавор, пешкир, стаклена чаша, ташна, књига са песмама. Деца су требала одговорити на питања на које радње их подсећају ствари и на каквим дешавањима могу ове ствари да се појаве заједно. Која ствар није била у причи? Ташна. Како се она може надовезати на причу? (Јуда је био благајник и ташна – новчаник –  била је са њим и на тајној вечери, а и за издају је добио новац). Ни књига са песмама није била на слици јер у то доба није постојала.

Исусову последњу вечеру осликао је и славни сликар Леонардо да Винчи. Ученици су укратко могли чути о Леонардовом животу и раду, погледали су слику „Тајна вечера“ коју су касније сами направили на креативан начин.

Леонардо лутке (Тризња Хелга, енглески језик)

Ученици италијанске партнерске школе „Cassano Magnago“ направили су снимак на енглеском језику о поступцима прављења Леонардо лутке. Снимак су нам послали поводом Дигиталне недеље, а ученици трећег разреда су били у прилици да, након одгледаног видео снимка, сами направе своје Леонардо лутке.

Ако би Леонардо да Винчи данас био жив (II.)… како би користио мајкробит? (Рекић Муци Наталиа, енглески језик)

На нашу велику радост, школа је добила 30 мајкробит микроконтролера у марту у оквиру програма British Council 21st Century Schools које смо успешно уградили у наш пројекат. Пошто су ученици у понедељак размењивали идеје о томе ккао би се млади Леонардо сналазио у данашњем свету, поставило се и питање  шта би радио са мајкробитом (micro:bit). Оба часа резултирала су занимљивим разговорима.

Овим пројектом освојили смо награду као најактивнија инострана мађарска институција у оквиру Дигиталне недеље.

“Ово је све наука!” – Хатала Золтан

У организацији чантавирске парохије и Основне школе “Хуњади Јанош”, ученици секције из физике и хемије приказали су занимљиве огледе у оквиру приредбе за дан мајки. Циљ ових огледа јесте промовисање науке. Ученике је припремао наставник Золтан Хатала.

Такође, ученици четврог разреда су имали могућност да погледају видео-снимке које су деца послала поводом конкурса “Ово је све наука!”. Пре емитовања снимака, ученици шестог разреда упознали су ученике нижих одељења са функционисањем микро:бита и његовим могућностима коришћења и програмирања.

Показали су им како се може направити струјно коло, помоћу коцки као и уз коришћење микро:бита. Припреме су водиле наставница Леонов Вереш Адриана и Рекић Муци Наталиа.

Ток припреме:

Радионица микро:бит програмирања, Ладањи Жолт

Наставник информатике, Жолт Ладањи, одржао је микро:битt радионицу  за запослене у школи. Колеге су се упознале са Microsoft Make Code површином за програмирање, испробали су микро:бит урећаје и прикупљали идеје за његово коришћење у настави.

Приче Леонарда да Винчија, Оровец Марта

Када чујемо име Леонарда да Винчија, обично се прво сетимо сликарства, архитектуре и вајарства. Да Винчи је био полихистор свог времена, што значи да се бавио разним наукама, а био је и писац прозе и поезије. Његова дела, међутим, нису толико позната. На часовима мађарског језика, упознали смо се са неколико његових дела које смо анализирали методом критичког мишљења. Поставили смо неколико проблема из одређених дела, па смо на њих тражили решења. Као што се то лепо види и на моделу дрвета, један проблем је могуђе решити на више начина, у зависности од тога из ког аспекта је гледан, значи има више решења.

Евалуација пројекта

Ученици су помоћу Google упитника могли оценити пројекат и додати своје идеје за следећи овакав рад. Неколико идеја и одговора ученика:

Follow-up: EU Code Week – Icebreaker MOOC

Неколико наставника учествоваће на онлајн обуци коју организује друштвена иницијатива “Европска недеља програмирања” почев од 3. јуна, да би се упознали са циљевима и радом иницијативе.

Аутор: Рекић Муци Наталиа

Превела: Тризња Хелга