“…i sa ovim svečano zatvaram školsku 2016/2017 godinu.” Sa ovom rečenicom direktorice škole, Dore Kečenovič Sabo je završena školska godina, kao i svečana priredba povodom istog.