Intézményünk Vajdaság magyar nyelvű oktatásának fontos oszlopa. Az elmúlt időszak kiemelkedő feladata a magyar anyanyelvű tanulók (óvodától az általános iskoláig) esélyegyenlőségének biztosítása volt, valamint a tehetségek felfedezése, és megfelelő oktatási rendszerekbe való integrálása. A tanulók mellett nagy munkát végeztünk a magyar nyelven oktató-nevelő pedagógusok szakmai továbbképzésében is. Évek óta foglalkozunk tehetséggondozással. Az általános iskolás diákok a tanév folyamán több tantárgyból emelt szintű oktatáson és szakkörökön vehetnek részt. Mindezek mellett olyan szabadidő – tevékenységekbe is bekapcsolódhatnak, mint a kórus, tamburazenekar, néptánc és színjátszás, valamint a sportok területén a kosárlabda, röplabda, lábtoll-labda, atlétika. Minden évben sikeresen szerepelnek diákjaink a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen, a Kenguru és Bátaszéki matematika versenyeken, a Kovács Sztrikó Zoltán fizika és kémia versenyen, a Kőketánc, Szólj Síp, Szólj, az Általános Iskolások Művészeti Vetélkedőjén, a Honismereti versenyen, és egyéb rangos sportvetélkedőn.

Az iskola rendelkezik azzal a szakember állománnyal (pl. pedagógiai – pszichológiai szakszolgálat), amely lehetővé teszi, hogy időben felfedezzük a tehetségeket, és kellőképpen fejlesszük tovább már meglévő képességeiket és készségeiket.

Lehetőséget kívánunk biztosítani az intézményünkbe járó gyermekek számára tehetségük kibontakoztatásához, ezért nyitottá kell tenni előttük az általunk kínált lehetőségeket, programjainkat, tehát elsősorban helyi szinten vagyunk hatékonyak. Folyamatos felkészítéssel községi és körzeti szintre helyezzük át tevékenységünket. Számunkra ez Szabadka községet jelenti és az észak-bácskai körzetet. A különböző versenyek által nyújtott lehetőségeket kihasználva tartományi, köztársasági valamint nemzetközi szintre emelhetjük és emeljük is tehetséges tanulóinkat. Több együttműködés segít ebben bennünket, mint pl. Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Majsai Úti Általános Iskola, Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Egyetem, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete, Vajdasági Tehetségsegítő Tanács, valamint helyi szervezetek, mint pl. Bartók Béla Művelődési Egyesület, Mendicus Művészeti Központ, Judo Klub “Spartak”, Csantavéri Futball Klub.