Táskaszentelő misét tartott a plébános úr, amelyen megszentelte a taneszközöket. A diákjaink jelképesen egy-egy füzetet, könyvet tettek a táskájukba, s így helyezték azt az oltár elé.