Luca Četvei i Viviana Savai 4. razred, Bačko Dušanovo

Mentori: učiteljice Vesna Anđelić i Olivera Andrić