Danas je otac Krupa Levente održao interesantno predavanje na mađarskom jeziku za učenike, nastavnike i stanovnike sela.Hvala!