Поштовани родитељи/старатељи!
Достављамо Вам обавештење упућено родитељима/законским стратељима од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР). Пажљиво прочитајте цело упутство јер сте у овом образовном процесу ВИ мост који повезује школу и ученике-вашу децу.
Цео допис родитељима/старатељима прилажемо испод.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3009209942478366&set=pcb.3009212712478089&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAHFbgt8U4a4FsRdMPcCDVdUQ_94l0dBBFH9JjmqpKVQgrksyy0fXQLuBWDJAq1jApj5sRUSFzrNlgC

RTS3 ће по датој сатници емитовати наставу за:
1. разред 08:00 do 09:05
2. разред 09:10 do 10:15
3. разред 10:20 do 11:25
4. разред 11:30 do 12:35
5. разред 12:40 do 13:45
6. разред 13:50 do 14:55
7. разред 15:00 do 16:05
8. разред 16:10 do 17:50