Povodom Nedelje Informatike svake godine se organizuje Čas Kodiranja. Do sada se organizovalo u više od 180 država. Cilj je da se da uvid u svet programiranja i pokaže da bilo ko može i da ga nauči. Ove godine i naša škola se priključila pokretu Čas Kodiranja jednom radionicom koju je vodio Tihomir Turzai programer.