Zahvaljujući Nacionalnom savetu Mađara, Vladi Mađarske i fondaciji „Bethlen Gábor“, naša škola je na poklon dobila knjige i interaktivnu tablu