Oдржали смо плесни програм уз учешће школског оркестра и школске фолклорне групе. Плесни програм је део etwinning пројекта “Dancing Through Our Cultures”, који се бави културном баштином са француских и турских школа, а има за циљ приближити ученике наслеђу наших прошлих и садашњих вредности. Пројекат се реализује кроз заједнички рад групе са додатне наставе енглеског језика, петака и групе ученика додатне наставе из ликовне културе.
Координатор и доносилац идеје је Рекић Муци Наталиа.