Као и сваке године, и ове године смо се прикладним програмом присетили на Мађарску револуцију из 1848. године. Програм су припремиле наставнице Седлар Барна Рожа, Кеченович Сабо Дора и Тот Анита.
Програму су допринели још и тамбураши из удружења Mendicus, фоклорна група, Ленђел Андреа, Оровец Марта, Фаркаш Зита и Бабић Силвиа.