У уторак је ђацима и забавиштанцима наше школе одржана представа “Петар Тигар” Дечјег позоришта из Суботице.