Захваљујући Војвођанском мађарском образовном, културном и истраживачком центру су ученици виших одељења погледали представу о животу мађарског песника Петефи Шандора. Хвала на пруженој прилици.