Мистерија је завршена..🕵️‍♀️
Као што сте могли да приметите, током лета, школа није празна јер се обављају радови за почетак нове школе године. У згради нижих одељења реновирани су санитарни чворови, у фискултурној сали су окречене свлачионице, у Вишњевцу су окречене учионице, у свим објектима школе су промењене паник лампе, библиотека је пресељена и у Вишњевцу је формирана још једна васпитна група.
Сви су се трудили да нова школска године почне у најлепшем амбијенту.
Чекамо вас!