Укупно осамнаест ученика седмог и осмог разреда су у пратњи наставнице Ленђел Андреје и Кеченович Сабо Доре, 1. октобра, учествовали на интерактивној изложби о мађарском
песнику Петефи Шандору.