Od 16.aprila u toku je upis dece u vrtić od 3 do 6 godina, svaki dan od 8 do 17 časova u zabavištu škole. Za upis je potreban izvod iz matične knjige rođenih a dobro nam dođu i dečiji osmesi