Na takmičenju iz pravopisa Simonyi Zsigmond, 3.marta, dva izuzetna učenika naše škole Tót Bagi Kincső i Kozma Szabolcs su prošli prvi krug. U aprilu ih čeka takmičenje na međuokružnom takmičenju u Novom Sadu. Nastavnica koja ih je pripremala: Lengyel Andrea.