Након селективног сакупљања отпада, највреднији разреди су посетили зоолошки врт на Палићу. Захваљујемо се чантавирском Caritas-у што је подржао акцију Ученичког парламента!