Наши ученици и њихови наставници нису активни само унутар зидова школе већ су активно укључени и у активности средине. “Udvari zenekarunk” се истакао на кањишком фестивалу кукуруза док је фолклорни плес забављао публику на догађају “Сунчана јесен живота” у Чантавиру.