Na takmičenju ‘’AMV’’ u OŠ’’Majšanski put’’, 12.maja 208. godine, naši učenici su se obogatili sledećim diplomama u različitim kategorijama:
Nagy Viola 1. mesto (pisanje sastava)
Romoda Zsóka 1. mesto (crtanje)
Gluma (mađarski kao jezik sredine) 1. mesto
Gabrić Katarina 2. mesto
Triznja Luca 2. mesto
Ozsvár Gergely 2. mesto (sastav)
Forgó Boglárka 3. mesto
Pletikoszity Kitti 3. mesto
Niži razredi u glumi – posebna diploma
Svima čestitamo na lepim uspesima!