На јавној расправи Националног савета мађарске националне мањине о Нацрту стратегије развоја предшколског, основног, средњег и високог образовања дискутовао је и директор наше школе Сабо Габор.