Ученици су 5.б, 6.б. и 7.ц. одељења на часу одељењског старешине у просторијама уметничког друштва “Барток Бела” погледали ликовну изложбу графичара Молнар Имрета. А одељење 5.а. је посетило изложбу у петак.