Поводом Дана школе захвалили смо се нашим колегама: Вереш Шандору, Будемац Диани, Гедеи Изабели, Рекић Муци Наталији, Пољаковић Нађ Ерики, Витушка Корнелији, Вулековић Ивану, Милутиновић Николи, Оравец Валерији за 10, 20, 30, 35 односно 40 година пожртвованог рада.
Од срца им честитамо!