A projekt logoját Lassú Denisz és Vékony Dominik készítette Szedlár Barna Rózsa tanárnő irányításával.

A Leonardo da Vinci nyomdokaiban nemzetközi projekt iskolánk kezdeményezésére indult 2018. decemberében, amin két olasz és két török iskolával dolgoztunk együtt. A munka során a tanulók megismerkedtek Leonardo da Vinci életével, munkásságával, kipróbáltak különböző képzőművészeti technikákat, elkészítetéik Leonardo néhány találmányának makettjét, kiállítást szerveztek, tudományos kísérleteket mutathattak be vidó felvételen és olyan kérdésekre próbáltak választ találni, mint: ha Leonardo da Vinci ma élne, milyen képzőművészeti technikákat használna, milyen területeken próbálná találmányaival megkönnyíteni az emberek életét, hogyan találna támogatókat, hogyan népszerűsítené a munkáját.  De arra is választ próbáltak keresni, hogy az ifjú Leonardo ma hogyan dolgozna a mikro:bitekkel, mit építene belőle, hogyan használná fel. Nagyon sok digitáis tanulási formát is beépítettünk a tanórákba, hiszen sok esemény és a projekt bemutatása és zárása is a Digitális Témahéten valósult meg. A nemzetközi projekt munkafelülete az eTwinning platform (európai iskolák közössége) által biztosított TestvérTér, ami egy biztonságos teret nyújt a tanulóknak és tanároknak közös munkák készítésére és egymással történő megosztására.

A téma sokoldalú megközelítésére és feldolgozására törekedtünk midvégig és a legfontosabb céljaink között szerepeltek:

 • a kritikus gondolkodás fejlesztése (ha meglátogatnának olasz és török partnereink, mit mutatnál meg nekik az országunkból – készítsetek gondolattérképet GoConqr alkalmazás segítségével, ha Leonardo da Vinci ma élne, hogyan dolgozna, hogyan népszerűsítené magát és munkáját)
 • idegennyelvi kommunikációs készségek fejlesztése (Skype találkozások, Twinspace fórum beszélgetések, életrajzi és útikönyvek szerkesztése során)
 • digitális készségek fejlesztése ( például a da Vinci játék során a tanulók minél önállóbban képesek legyenek felhasználni az internet által biztosított információkat, megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában Leonardo da Vinci életével és munkásságával kapcsolatban)
 • esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőkészség (különböző képzőművészeti és filmtechnikák, módszerek, kifejezőeszközök alkalmazása)
 • térképolvasási, tájékozódási készség fejlesztése Mystery Skype játékkal
 • természettudományok iránti érdeklődés felkeltése (az Ez mind tudomány! videós pályázatot ezzel a szándékkal indítottuk)
 • együttműködési készségek fejlesztése iskolán belül és nemzetközi csapatokban is.

TERVEZÉS

A projekt tervét hosszas megbeszélés előzte meg és GoConqr alkalmazással készítettük el a gondolattérképet: LINK

A tervezésbe bevontuk a tanulókat is Google kérdőív segítségével. Elmondhatták, milyen feladatokban szeretnének részt venni, hogyan szeretnének dolgozni.

TALÁLKOZÁS:

A tanulók először Mystery Skype játék során találkoztak. A játék célja, hogy kitalálják, melyik ország tanulóival játszanak. Olyan kérdéseket tehettek csak fel, amire IGEN vagy NEM választ kaphattak. A játékot nagy felkészülés előzte meg, hiszen a kontinenseket, országokat meg kellett tanulniuk angol nyelven és gyakorolniuk kellett a térképolvasást is.

A Mystery Skype találkozásokra a hatodikosok Quizlet alkalmazás segítségével készültek fel, aminek a legnépszerűbb része a Quizlet Live (itt a tanulók csapatokban válaszolják meg a kérdéseket és ha valaki eltéveszti a választ, lenullázza a csapat állását, így nagy együttműködést igényel).

BEMUTATKOZÁS:

A tanulók All About Me bemutatkozó videót vagy plakátot készítettek Pic Collage vagy Voki segítségével, majd az országukat bemutató prezentációt készítettek GoConqr alkalmazás segítségével. LINK

DA VINCI JÁTÉK

A játék során a tanulók nemzetközi csapatokban dolgoznak. A csapatokat úgy alakítottuk ki, hogy mindenhol legyen török, olasz és szerbiai diák, valamint hasonló legyen a diákok összetétele készségeiket és tudásukat figyelembe véve. A játékon az angol emeltszíntű oktatásban résztvevő 4-6. osztályos tehetséges diákok dolgoznak.

A játék: 6 kiadóház (6 csapat) azon versenyez, hogy elnyerje a Leonardo Da Vinci halálának 500. évfordulójára készülő életrajzi könyv és útikönyv kiadásának jogát. Győz az a kiadóház, amelyik a leggyorsabban, pontosan és esztétikusan készíti el a munkákat.

Névválasztás: A csapatok első feladata, hogy a Twinspace fórum oldalán bemutatkoznak egymásnak és közösen választanak nevet a csapatuknak. Minden csapatnak van egy kijelölt olasz, török vagy szerbiai tanára, aki segíti és ellenőrzi a csapat munkáját.

A játék három feladatból áll: életrajzi könyvszerkesztés, útikönyv szerkesztése és játékok, ahol Leonardo festményeinek felismerését és angol nevét gyakorolhatják Jigsaw Planet és Quizlet alkalmazásokkal, valamint Quizizz játék segítségével erősíthetik meg a gyűjtőmunka során szerzett ismereteket Leonardo életéről és munkájáról. A különböző feladatokhoz a projekt Twinspace oldalán tudnak bejelentkezni a tanulók.

Da Vinci életrajzi könyv (Da Vinci Biography Book): LINK

2019 Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulója. Ennek apropóján a tanulók feladata, hogy életrajzi könyvet szerkesszenek (Google Slide alkalmazással), amit képekkel és videókkal is illusztrálniuk kell. A feladat nem egyszerű, meg kell beszélniük, fel kell osztaniuk a diákat, így egymásnak üzeneteket kell hagyniuk megjegyzésben. Az adatgyűjtést Kiddle keresővel végzik a tanulók.

Leonardo útikönyv (Leonardo Travel Book): LINK

A következő szempont szerint kell megszerkeszteniük a könyvüket:  Leonardo Da Vinci halálának 500. évfordulója alkalmából utazást szervez iskoláknak egy utazási iroda, aminek célja, hogy bejárják azokat a helyszíneket, ahol Leonardo élt és dolgozott és ahol ma megnézhetik az általa vagy az emlékére készített munkákat. Hova menjenek és mit nézzenek meg?

A játékok: Jigsaw Puzzles, Quizlet, Quizizz

A játék befejeztével a tanulók egy Google Form kérdőív kitöltésével értékelik a játék tartalmát, menetét, a csapat- és egyéni munkájukat.

KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK, MODELLEK, KÍSÉRLETEK:

A projekt teljes ideje alatt a rajztanárnő, Szedlár Barna Rózsa vezetésével a képzőművészeti órákon és a szakkörön is sokat foglalkoztak Leonardo Da Vinci munkájával, saját készítésű festékekkel alkottak, különböző festészeti technikákat is kipróbáltak, elkészítették az iskola projekt logóját, plakátokat terveztek, szervezték a Leonardo Da Vinci kiállítást és még digitális órát is sikeresen megvalósítottak. Nagyon aktív résztvevői a projektmunkának.

 

DIGITÁLIS TÉMAHÉT ESEMÉNYEI

A Digitális Témahéten első alkalommal vett részt iskolánk és bátron elmondhatjuk, hogy nagyon sikeres volt, hiszen több tantárgy, tanitó, tanár bekapcsolódott a projektbe, de ami igazán nagy öröm számunkra, hogy az iskola szinte összes tanulója be lett vonva Leonardo da Vinci nyomdokaiban kiállítás és az Ez mind tudomány! videós kísérlet pályázat révén.

ÁPRILIS 8. (HÉTFŐ):

Ha Leonardo ma élne (I.) – Rekic Muci Natália, angol nyelv

A Digitális Témahetet a Ha Leonardo ma élne című beszélgetős foglalkozással kezdtük. A tanulók a TestvérTér chat szobában ötleteltek és osztották meg egymással elképzeléseiket olasz és török társaikkal. Választ próbáltak találni arra, ha Leonardo da Vinci ma élne, milyen képzőművészeti technikákat használna, milyen területeken próbálná találmányaival megkönnyíteni az emberek életét, hogyan találna támogatókat, hogyan népszerűsítené a munkáját, vajon nehezebben vagy könnyebben lenne ma népszerű, hol élne, stb.  A feladatra az alábbi Padlet oldalon összegyűjtött kérdésekkel, videókkal, cikkekkel tudtak rákészülni: LINK

Leonardo da Vinci festményei  (Rekic Muci Natália, angol nyelv)

Leonardo da Vinci festményeivel, azok angol és magyar nevével a Quizlet alkalmazás segítségével ismerkedtek meg az ötödikesek. Nagy élmény volt számukra mind a Gravity, mind a Live játékok.

Ezt követte az évszámok leolvasásának ismétlésére és gyakorlása blue-bottal: a pályán úgy kellett a padlórobotot végig vezetni, hogy Leonardo festményeit időrendi sorrendben látogassa meg.

Leonardo da Vinci találmányai (Orovec János, technika szakkör)

A technika szakkör három modellt készít a kiállíásra. Az Amazing Leonardo Da Vinci Inventions könyv felhasználásával készítik el egy hajítógép és az ornithopter, csapószárnyú szerkezetű repülőgép modelljét valamint a Leonardo-hidat.

 

Leonardo da Vinci találmányai (Szedlár Barna Rózsa, képzőművészet szakkör)

Képzőművészet szakkörön pedig a camera obscurát építették meg.

ÁPRILIs 9. (KEDD):

Modern és sokoldalú Mona Lisa (Vituska Kornélia, 4.a osztály)

A negyedikesek csoportmunkában dolgoztak angolórán, aminek Mona Lisa volt a témája. A feladat utolsó kérdése az volt, hogy szerintük Mona Lisa hogy nézne ki, ha ma élne. A tanító nénijük ehhez a kérdéshez kapcsolta a képzőművészeti órát, ahol a gyerekek elkészítették saját Mona Lisa festményeiket Az alkotásokat lefényképezték és feltöltötték a Mona Lisa Experiments Padlet oldalra, ami szintén az eTwinning projektünkhöz kapcsolódik. LINK

Digitális Mona Lisa (Szedlár Barna Rózsa, képzőművészet)

A nyolcadikos tanulókkal képzőművészetórán Leonardo da Vinci életéről és munkásságáról beszélgettek. Majd megtekintettek reprodukciókat a híresebb képeiről, tanulmányairól. Kiválaszttották a nekük megfelelőeket a fotómontázshoz: Mona Lisa és a Zenész ifjú portréját.

Fényképezőgéppel elkészítették a tanulók fotóit. Feltöltötték a képeket a számítógépekre. Az Informatika tanár kiválasztott egy programot, aminek segítségével el tudták a gyerekek végezni a montázsolást.

ÁPRILIS 10. (SZERDA):

Pályatervezés padlórobottal: Leonardo útja (Rekic Muci Natália, angol nyelv)

Mivel a negyedikesek március közepén részt vettek az iskolánkban megrendezett Robotcsámborgás foglalkozáson, amit Fári János tartott, így ők Leonardo da Vinci pályákat is készítenek a blue-bot padlórobotnak. Angolórán épp az évszámok leolvasását tanulják, így a tanulóknak az volt a feladata, hogy az egyes állomásokat évszámok szerint látogassák meg.

Szakkörön pedig a Stop Motion Studio alkalmazás segítségével készítették el Leonardo útját.

Leonardo da Vinci Stop Motion Video

Arányosság Leonardo da Vinci festményein (Tóth Gabriella, matematika)

A 7. osztályos tanulók az arányosság témakör keretein belül ismerkedhettek meg az aranymetszés és a Fibonacci sorozat rejtelmeivel a Learning Apps alkalmazás segítségével. A kisfilmek, ábrák és feladatok lehetővé tették számukra, hogy felismerhessék Leonardo da Vinci festményein az aranymetszési arányokat, az aranytéglalapot és aranyspirált.

Prezentációk

Leonardo da Vinci találmányainak megismerése tangramkövek segítségével (Tóth Gabriella, matematika)

A 6. osztályos tanulók tangramkövek segítségével próbálták meg rekonstruálni Leonardo da Vinci néhány jelentős találmányát. A Tangram kirakós játék időszámításunk előttről származik. A játék elvont gondolkodást, türelmet és kitartást igényel, miközben fejleszti a logikai- és problémamegoldó készséget. Játék közben a tanulók megismerkedtek Leonardo jelentősebb találmányaival és azok jelentőségével. Néhányan elektronikus környezetben is kipróbálták a játékot. A játék számítógépen is játszható: LINK és közben még nagyon sok matematikai fogalomról lehet beszélgetni:

 • van e a lapok között olyan, amelyik szimmetrikus,
 • hány szimmetria tengelyük van,
 • hogyan lehet kiszámítani a kerületüket és területüket,
 • melyiknek a legnagyobb a kerülete,
 • melyiknek a legnagyobb a területe,
 • a részek aránya az egészhez, stb

ÁPRILIS 11. (CSÜTÖRTÖK):

Leonardo Da Vinci nyomdokaiban kiállítás (Szedlár Barna Rózsa, Rekic Muci Natália, Orovec János, Vituska Kornélia)

Április 11-én, a Digitális Témahét negyedik napján megtartottuk a Leonardo da Vinci nyomdokaiban kiállítást, ami egy hosszú, több hónapos munka gyümölcse, hiszen itt mutatták be a  projektben résztvevő tanulók, hogyan, kikkel és min dolgoztak, mit alkottak az elmúlt hónapokban. De arról is beszéltek, ki volt Leonardo da Vinci, mi az, amit az utókorra hátrahagyott, mi az, ami naggyá teszi őt még 500 évvel a halála után is. A kiállítás végén az Ez mind tudomány! videós pályázat résztvevői dicséretben és oklevélben részesültek.

Ez mind tudomány! pályázat eredményhírdetés

A pályázatot március közepén hírdette meg iskolánk természettudományos témákhoz kapcsolódó kísérletek megfilmesítésére 6-15 éves diákok számára. A zsűri (Babić Szilvia, Hatala Zoltán, Leonov Vörös Adrianna és Vituska Kornélia) gyors és hatékony munkájának köszönhetően a pályázók a kiállítás keretében vehették át okleveleiket.

PÉNTEK (ÁPRILIS 12.):

Az utolsó vacsora (Fekecs Tünde, hittanóra)

Húsvét közeledtével a hittanóra témája a nagyhét eseményei kapcsán Jézus utolsó vacsorája.  Itt kapcsolódtak be a másodikos osztályos tanulók a Leonardo Da Vinci projektmunkába. A motivációs részben „A beszédes tárgyak” játékot játszották. A gyerekek elé olyan tárgyak kerültek, amelyek kapcsolódnak a történethez: korsó, tál, kenyérkosár, lavór, törölköző, talpas pohár, kancsó, erszény, énekeskönyv. A következő kérdések segítségével folyt a beszélgetés melyik tárgyról milyen cselekvés jut az eszükbe? Milyen eseményen szerepelhetnek együtt ezek a tárgyak? Soroljatok fel néhányat. Melyik tárgy nem szerepelt a történetben? Hogyan kapcsolódik mégis a történethez? A válasz: Erszény – Mi köze egy pénztárcának a történethez? (Júdás volt a pénztáros, az erszény akkor is ott volt nála. És az árulásáért is pénzt kapott.)Lehetséges válasz még az énekeskönyv, ami nem volt még akkor.

Jézus utolsó vacsorájának története megihletett egy nagyon híres festőt, Leonardo Da Vincit, aki megfestette ezt a jelenetet. A festő rövid ismertetése után a gyerekek megtekintették a festményt és makett készítettek, hogy megelevenítsék az utolsó vacsorát, illetve Leonardo Da Vinci festményét.

Leonardo babák (Triznya Helga, angol nyelv)

Az olasz Cassano Magnago partneriskola tanulói felvételt készítettek a Leonardo babák kreálásának lépéseiről. A felvételt a Digitális Témahét alkalmából küldték nekünk és a harmadikosok dolgozhattak a feladaton Triznya Helga tanárnő vezetésével.

Ha Leonardo da Vinci ma élne (II.)… hogyan használná a micro:bitet? (Rekic Muci Natália, angol nyelv)

Nagy örömünkre, iskolánk 30 micro:bit mikrokontrollert kapott márciusban a British Council 21st Century Schools program keretében, amit sikeresen be is építettünk a projektbe. Mivel hétfőn a tanulók azon ötletbörzéztek, hogy találná fel magát Leonardo da Vinci a 21. században, az is felmerült, hogy vajon az ifjú Leonardo mihez kezdene egy micro:bitel. Nagyon érdekes beszélgetést eredményezett mindkét óra.

A projekt értékelése 

A tanulók Google kérdőív segítségével értékelhették a projektet és tehettek javaslatokat a következő ilyen munkához. Néhány gondolat a tanulóktól:

 

Rekic Muci Natália